Skip to content

briloutukvordatennevemadersdime.co

consider, that you are not..

Category: DEFAULT

DEFAULT

ОљО№ ОЊОјП‰П‚ - О“О№О¬ОЅОЅО·П‚ ОќП„ОїП…ОЅО№О¬П‚ - ОЊП„О±ОЅ ОЈОµ ОЈОєО­П†П„ОїОјО±О№ (Vinyl, LP, Album)

8 thoughts on “ ОљО№ ОЊОјП‰П‚ - О“О№О¬ОЅОЅО·П‚ ОќП„ОїП…ОЅО№О¬П‚ - ОЊП„О±ОЅ ОЈОµ ОЈОєО­П†П„ОїОјО±О№ (Vinyl, LP, Album)

  1. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. /08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, /12, 15/16 и 57/16), директор Пореске управе Републике Српске доноси. .
  2. Кривичното дело – Оддавање службена тајна од член став 1 од Кривичниот законик го сторува тој што на јавноста или на неповикано лице ќе соопшти, предаде или на друг начин ќе му ги стори достапни податоците кои.
  3. Две стотине и педесет пожаревачких пољопривредника потписало је у Центру за културу уговоре о субвенционисању пољопривредних кредита, чија је укупна вредност 20 милиона динара. Градоначелник Пожаревца Бане.
  4. гласник РС", бр. 72/ и 55/) и тачке Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством (''Службени гласник РС'', бр. 24/), гувернер Народне банке Србије доноси У П У Т С Т В О.
  5. О ОБРАЧУНАТОМ И ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА И НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ (УГОВОР О ДЕЛУ, ДОПУНСКИ РАД, ТРГОВИНСКО ЗАСТУПАЊЕ, ВОЛОНТЕРСКИ РАД, ПРИМАЊА.
  6. Подаци о претходној безбедносној провери Подаци о праву својине или другом стварном праву на непокретностима, подаци о праву својине на другим стварима уписаним у јавни регистар.
  7. ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (''Службени гласник РС'' број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, /11, 47/13, /
  8. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 84/, 61/, 62/, 5/ (п огледај и чл. 9.), 52/ (п огледај и чл. 15) и / (п огледај и чл. 7). Види.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *